Zkouška záhlaví

PostHeaderIcon Recitační soutěž na naší škole

Dne 14. 2. 2018 proběhla na naší škole soutěž v recitaci. Vybrané děti 1., 2., 3., 4. a 5. třídy předvedly ostatním spolužákům svoje recitační schopnosti. A je nutno dodat, že se bylo na co koukat. Všichni recitátoři byli po svém výkonu odměněni krásným diplomem. Za absolutně excelentní recitační projev byl vyhodnocen přednes Adrianky Pudíkové, která chodí do 5. třídy. … číst celý příspěvek …

PostHeaderIcon Družinové cestování

 Letošní družinový projekt má název Letem světem aneb Jak se žije jinde. Po světě cestujeme ve spolupráci s knihovnou a to prostřednictvím knih Miroslava Šaška a jeho obrázkových průvodců po metropolích. Hlavním cílem projektu je umožnit dětem poznání různých měst, zemí, národů a jejich zvyklostí. Jako formy práce jsme zvolili četbu světových pohádek, hry dětí celého světa, přípravu pochoutek daných zemí, výtvarné a rukodělné činnosti, zvyky, slavení svátků, práci s mapou nebo seznámení se známými osobnostmi či sportovci. Hodně zajímavostí se děti také dozvěděly při besedách s panem Janem Valíčkem v knihovně. Zatím jsme procestovali Paříž, Londýn, Mnichov a Hongkong. Nyní se chystáme k protinožcům do Austrálie! … číst celý příspěvek …

PostHeaderIcon Informace z Předškoláčka

 Ve středu 31. 1. proběhl v naší Základní škole Jaroměřice další Předškoláček, již druhý v pořadí. Děti, které se chystají v dubnu k zápisu do 1. třídy a v září poprvé do školy, si prošly prvním hodinovým programem pod vedením paní učitelky Katky Továrkové.

… číst celý příspěvek …

PostHeaderIcon Předškoláček

Ve středu 31. ledna proběhne druhé setkání s rodiči našich předškoláků. Sejdeme se v 16.00 (2. třída).

Na setkání se těší paní učitelky z I. stupně Kateřina Továrková a Marcela Pudíková.

 

PostHeaderIcon Všem přejeme šťastný a úspěšný rok 2018!

Ve škole se sejdeme ve středu 3.1.2018

BAKALÁŘI
Vstup pro rodiče a žáky do aplikace Bakaláři
Záblesky ze školy
Rubriky
Výsledky zápisu prvnáčků
Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 ke stažení.
Aktuálně