Zaměstnanci školy ve školním roce 2016/2017

Ředitel školy Mgr. František Václavek
skola.jaromerice@tiscali.cz
Zástupce ředitele Mgr. Leona Dufková
leona.dufkova@seznam.cz
Výchovný poradce Mgr. Dagmar Valentová
valentovadagmar@seznam.cz
Dyslektický asistent Mgr. Marcela Langerová
Metodik prevence Mgr. Kateřina Továrková
 Třídní učitelé  1. tř. Mgr. Dagmar Valentová
 2. tř. Mgr. Marcela Pudíková
 3. tř. Mgr. Marcela Langerová
 4. tř. Mgr. Kateřina Továrková
 5.tř. Mgr. Stanislava Pudíková
 6. tř. Mgr. Jana Toulová
 7. tř. Mgr. Věra Grimmerová
 8.tř. Mgr. Růžena Bohatcová
 9. tř. Mgr. Martina Továrková
Mgr. Emanuel Slavíček
Mgr. Iveta Glocová
 Školní družina Soňa Valentová
Bohuslava Šmídová
 Mateřská škola Olga Čapková
Zdena Illeová, Hana Mackerlová
účetní Dana Jedlinská
 školní jídelna Soňa Matochová
Jitka Mrvová, Veronika Konečná
školnice Bohuslava Šmídová
úklid Lenka Přichystalová
Eva Medříková, Věra Soralová