Zaměstnanci školy ve školním roce 2016/2017

Ředitel školy   Mgr. František Václavek
skola.jaromerice@tiscali.cz
Zástupkyně ředitele   Mgr. Leona Dufková
leona.dufkova@seznam.cz
Výchovná poradkyně   Mgr. Dagmar Valentová
valentovadagmar@seznam.cz
Dyslektická asistentka   Mgr. Marcela Langerová
Metodička prevence   Mgr. Kateřina Továrková
 Třídní učitelky  1. tř. Mgr. Dagmar Valentová
   2. tř. Mgr. Marcela Pudíková
   3. tř. Mgr. Marcela Langerová
   4. tř. Mgr. Kateřina Továrková
   5.tř. Mgr. Stanislava Pudíková
   6. tř. Mgr. Jana Toulová
   7. tř. Mgr. Věra Grimmerová
   8.tř. Mgr. Růžena Bohatcová
   9. tř. Mgr. Martina Továrková
    Mgr. Luděk Dobeš
    Mgr. Iveta Glocová
 Školní družina   Soňa Valentová
    Bohuslava Šmídová
 Mateřská škola   Olga Čapková
    Zdena Illeová, Hana Mackerlová
účetní   Jana Pazdírková
 školní jídelna   Soňa Matochová
    Pavlína Kuchařová, Veronika Konečná
školnice   Bohuslava Šmídová
úklid   Lenka Přichystalová
    Eva Medříková, Věra Soralová