Facebook
YOUTUBE

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy ve školním roce 2018/2019

Ředitel školy   Mgr. František Václavek
skola.jaromerice@tiscali.cz
Zástupkyně ředitele   Mgr. Leona Dufková
leona.dufkova@seznam.cz, zastupce@zsjaromerice.cz
Výchovná poradkyně   Mgr. Dagmar Valentová
valentovadagmar@seznam.cz, vychovnyporadce@zsjaromerice.cz
Dyslektická asistentka   Mgr. Marcela Langerová
Metodička prevence   Mgr. Kateřina Továrková metodikprevence@zsjaromerice.cz
 Třídní učitelky  1. tř. Mgr. Kateřina Továrková
   2. tř. Mgr. Dagmar Valentová
   3. tř.  Mgr. Marcela Pudíková
   4. tř. Mgr. Marcela Langerová
   5. tř. Mgr. Stanislava Pudíková
   6. tř. Mgr. Martina Továrková
   7. tř. Mgr. Jana Toulová
toulova.ja@gmail.com
   8.tř. Mgr. Věra Grimmerová
   9. tř. Mgr. Růžena Bohatcová
    Mgr. Luděk Dobeš
    Mgr. Iveta Glocová
 Školní družina   Soňa Valentová
    Bohuslava Šmídová
 Mateřská škola   Olga Čapková
    Zdena Illeová, Hana Mackerlová
účetní   Bc. Jana Pazdírková, DiS.
 školní jídelna   Soňa Matochová
    Pavlína Kuchařová, Veronika Konečná
školnice   Bohuslava Šmídová
úklid   Lenka Přichystalová
    Eva Medříková, Věra Soralová
     

Jídelníček

FOTKY