Organizace školního roku 2017/2018

Školní rok 2017/2018  začíná 4. 9. 2017
Podzimní prázdniny 26. 10. do 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
Jarní prázdniny 12. 3. do 18. 3. 2018
Velikonoční prázdniny 29. 3. do  30. 3. 2018
Závěrečné vysvědčení 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018
Ředitelské volno 29. 9. 2017
Zápis do 1. třídy  11.4.2018 12:00 – 16:00
Lyžařský výcvikový kurz  4.-9.3.2018
Plavecký výcvik  podzim 2017
Cyklokurz 6. ročník  červen  2018
Termíny třídních schůzek  17.4.2018 15:00
   
   
   
   

Konzultační hodiny  – dle dohody s jednotlivými vyučujícími