Zkouška záhlaví

PostHeaderIcon Poslední PŘEDŠKOLÁČEK s dětmi!

Ve středu  25. 4. proběhl již pátý Předškoláček v pořadí. Celkem těchto setkání máme připraveno šest. Tento PŘEDŠKOLÁČEK byl tedy poslední s dětmi. Příští setkání čeká jen na rodiče těchto dětí.

Děti si opět přišly do školy vyzkoušet různé dovednosti. Celý hodinový program probíhal zábavnou formou, při kterém se děti aktivně zapojovaly do činností. Děti pojmenovávaly geometrické tvary, poznávaly barvy, určovaly vlevo a vpravo, nahoře a dole, počítaly do pěti. S radostí vyplňovaly pracovní listy, které měla paní učitelka připravené. Vyzkoušely se hlásit, když něco věděly. Chodily k tabuli plnit různé úkoly. Snažily se pracovat na činnostech, které rozvíjí jejich schopnosti rozumové, tělesné, sluchové i zrakové. Rodiče měli možnost při všech těchto aktivitách sledovat své dítě, přesvědčit se, jak jejich ratolest pracuje, jak je dítě aktivní, pozorné, jaké má schopnosti či v čem má drobné nedostatky. Cílem celého projektu je, aby se děti pomalu seznamovaly s průběhem vyučovací hodiny. S různými aktivitami, které s tím souvisí. Pomalu se seznamují se školou, s paní učitelkou, se spolužáky. Sladkou tečkou celého programu bylo milé pohoštění.

Tímto se těším na poslední setkání s rodiči 6. 6. 2018 !

Mgr. Kateřina Továrková

Foto: Mgr. Kateřina Továrková

2018_Předškoláček č.5
IMG 20180425 163554
IMG 20180425 163554
« 1 z 17 »

Leave a Reply

BAKALÁŘI
Vstup pro rodiče a žáky do aplikace Bakaláři
Záblesky ze školy
Rubriky
Zápis prvňáčků

Seznam přijatých žáků do 1.třídy pro školní rok 2018/2019 k nahlédnutí zde.

Hledáme