Výzva k podání nabídek – Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 – Čestné prohlášeni k PPP

Příloha č. 4 – Smlouva

Specifikace předmětu plnění – zájezd