Úhrada stravného školní jídelna ZŠ Jaroměřice

– stravné se hradí do 25. dne předcházejícího měsíce
– v případě neuhrazení do tohoto dne nebude stravné na následující měsíc přihlášeno

číslo účtu : 78-9967300207/0100  KB Jevíčko
variabilní symbol: viz. variabilní symboly dle tříd

ceny stravného:

MŠ                                      37,- (8,- přesnídávka, 21,- oběd, 8,- svačinka)
MŠ děti 7 let                   40,- (9,- přesnídávka, 23,- oběd, 8,- svačinka)
děti 7 – 10 let                 23,-
děti 11 – 14 let                25,-
děti 15 – 18 let                27,-
cizí strávníci                    51,-

 

Kontakty:

Vedoucí stravování: 775 440 006

Vedoucí kuchyně: 775 676 222

 

Ceny školního stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. v platném znění.

Forma úhrady:

složenkou
Předtištěnou složenku obdrží žák každý měsíc v ZŠ nebo MŠ, stravné uhraďte na poště s předstihem 5-ti pracovních dní, aby byla platba včas připsána.

převodem z vašeho účtu
Číslo účtu: 78-9967300207/0100, variabilní symbol: viz. záložka

inkasem
Škola provede inkaso k 20. předcházejícího měsíce, škole nahlaste váše číslo účtu, na svém účtu v bance zadejte povolení k inkasu pro účet 78-9967300207/0100, nezapomeňte nechat dostateční finanční limit pro inkaso.