Facebook

Školní metodik prevence

Školní metodička prevence: Mgr. Kateřina Továrková

telefon: 734 536 361

e-mail: metodikjaromerice@seznam.cz

konzultační hodiny: 

   po osobní či telefonické domluvě

místo: sborovna, 1. poschodí

Informace k metodikovi prevence

Náplň práce metodika prevence

  • PREVENCE

a)   DOKUMENTY K PREVENCI

1. PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY:

2. PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY A DLOUHODOBÝ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

3. VYHLÁŠKA 72 2005 Sb.

4. VYHLÁŠKA 197 2016 Sb.

5, METODICKÉ DOPORUČENÍ K PRIMÁRNÍ PREVENCI

6. METODICKÝ MANUÁL PREVENCE

b)   POMOC – INFORMACE

Instituce – pomoc proti šikaně

Linky důvěry v České republice

Odkazy na pomoc

Rodinné poradny v České republice

c)   STRÁNKY PRO PREVENCI TRESTNÍCH ČINŮ A PODPORU OĚTEM TRESTNÍCH ČINŮ

Bílý kruh

d)    STRÁNKY PRO PREVENCI A VÝUKU ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH JEVŮ, OSOBNÍHO BEZPEČÍ, PRVNÍ POMOCI A DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO DĚTI, RODIČE I ŠKOLU

Záchranný kruh

e)   ŘEŠENÍ MOŽNÝCH VZNIKLÝCH SITUACÍ

Agresivní žák

Asertivní chování

Bezpečný internet pro rodiče

Dítě s diabetem

Epileptický záchvat

Hyperaktivita

Hypoglykémie

Krizová intervence

Kyberšikana 1

Kyberšikana 2

My a drogy

Nebezpečí internetu

Sebepoškozování

Šikana

Tělesné tresty

Úrazy dětí

Vliv sekt na rodinu

Zásady jednání s mladistvým

Záškoláctví

Závislost na tabáku

f)    HRY

HRA

hry1  hry2  hry3  hry4  hry5  hry6  hry7 hry8 hry9  hry10

g)   LITERATURA KE SVĚDECTVÍ

Kniha pro malé svědky

Kniha pro mladé svědky

Pro rodiče

 

  • INFORMAČNÍ  OKÉNKO  – DOSPÍVÁNÍ

AIDS

Antikoncepce

Dopívání – puberta

Kapavka

O čem se nehovoří

Početí

Syfilis

Začínáme žít

  • INFORMAČNÍ OKÉNKO – ŠIKANA

Šikana a škola

Šikana – mlčení nebo boj

  • INFORMAČNÍ OKÉNKO – DROGY

Alkohol

Drogová prevence

Extáze

Floutek

Gambler

Hašiš

Chmatákový kolotoč

Jak se bránit šikaně

Lysohlávka česká

Marihuana

Muchomůrka červená

Pervitin

Přehled nejznámějších užívaných drog

Slangový slovník

Toluen

Trip

Volně prodávané drogy

Jídelníček

COVID 19 – INFO

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

FOTKY