Facebook

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy ve školním roce 2020/2021

Ředitel školy Mgr. František Václavek
Zástupkyně ředitele Mgr. Leona Dufková
Výchovná poradkyně Mgr. Dagmar Valentová
Metodička prevence Mgr. Kateřina Továrková 
 Třídní učitelé 1. tř. Mgr. Marcela Pudíková
2. tř. Mgr. Marcela Švancarová
3. tř. Mgr. Kateřina Továrková
4. tř. Mgr. Dagmar Valentová
5. tř. Mgr. Barbora Greplová
6. tř. Mgr. Růžena Bohatcová
7. tř. Mgr. Luděk Dobeš
8. tř. Mgr. Martina Továrková
9.tř. Mgr. Jana Toulová
Mgr. Věra Grimmerová
Asistentky 4. tř. Jana Šobáňová
7. tř. Kateřina Doleželová
8. tř. Daniela Tylšarová
Školní družina Soňa Valentová
Bohuslava Šmídová
Mateřská škola Olga Čapková, Zdena Illeová, Stanislava Pudíková, Libuše Pazdírková
účetní Bc. Jana Pazdírková, DiS.
školní jídelna Soňa Matochová, Pavlína Kuchařová, Veronika Konečná
školnice Bohuslava Šmídová
úklid Lenka Přichystalová, Eva Medříková, Věra Soralová

Jídelníček

COVID 19 – INFO

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

FOTKY