Facebook

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy ve školním roce 2019/2020

Ředitel školy Mgr. František Václavek
skola.jaromerice@tiscali.cz
Zástupkyně ředitele Mgr. Leona Dufková
zastupce@zsjaromerice.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Dagmar Valentová
vychovnyporadce@zsjaromerice.cz
Dyslektická asistentka
Metodička prevence Mgr. Kateřina Továrková metodikprevence@zsjaromerice.cz
 Třídní učitelky  1. tř. Mgr. Marcela Švancarová
 2. tř. Mgr. Kateřina Továrková
 3. tř. Mgr. Dagmar Valentová
 4. tř. Mgr. Marcela Pudíková
 5. tř.  Mgr. Růžena Bohatcová
 6. tř. Mgr. Luděk Dobeš
 7. tř. Mgr. Martina Továrková
 8.tř. Mgr. Jana Toulová
toulova.ja@gmail.com
 9.tř. Mgr. Věra Grimmerová
Mgr. Barbora Greplová
 Školní družina Soňa Valentová
Bohuslava Šmídová
 Mateřská škola Olga Čapková
Zdena Illeová, Hana Mackerlová
 účetní Bc. Jana Pazdírková, DiS.
 školní jídelna Soňa Matochová
Pavlína Kuchařová, Veronika Konečná
 školnice Bohuslava Šmídová
 úklid Lenka Přichystalová
Eva Medříková, Věra Soralová

Jídelníček

NOUZOVÝ STAV

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

Zápis do školky

FOTKY