Facebook

Výzva 63

 

Projektové dny ZŠ a MŠ Jaroměřiceregistrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009613

Od 1. 10. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.233.725,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Školní asistent – personální podpora MŠ
– Projektový den ve škole
– Projektový den mimo školu
– Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ
– Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání
– Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
– Školní asistent – personální podpora ZŠ
– Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů
– Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub
– Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her
– Klub pro žáky ZŠ – klub komunikace v cizím jazyce
– Klub pro žáky ZŠ – badatelský klub
– Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěch
– Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost
– Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost
– Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky
– Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
– Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání
– Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
– Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her
– Klub pro účastníky ŠD/ŠK – badatelský klub
– Projektový den v ŠD/ŠK
– Projektový den mimo ŠD/ŠK
– Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání
– Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
– Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – kulturní povědomí a vyjádření
– Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Jídelníček

COVID 19 – INFO

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

FOTKY