Facebook

Projekt EVVO

V prvním pololetí školního roku 2015/2016 byl na naší škole realizován projekt „Živočichové a rostliny vodních ekosystémů v okolí školy“.
Tento projekt byl realizován s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR. Celkové náklady projektu činily 123 221 Kč. Dotace SFŽP ČR představovala 85% z celkové částky, tj. 104 738 Kč.
Hlavním cílem projektu bylo prohloubení znalostí našich žáků o ekosystémech v okolí školy, uvědomění si smyslu ochrany různých typů vod a vodních ekosystémů. Dále poznávání vybraných vodních živočichů a rostlin. Také posuzování míry znečištění pozorovaných vod.
Díky finanční podpoře ze SFŽP ČR byla nově vybavena přírodovědná učebna. Byly zakoupeny tyto pomůcky – dataprojektor, promítací plátno, notebook, 15 kusů žákovských mikroskopů, potřeby pro mikroskopování, potřeby pro výzkum v terénu.

Jídelníček

COVID 19 – INFO

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

FOTKY