V úterý 4. 12. proběhl na naší škole preventivní program o bezpečnosti v dopravě. Žáci 1., 2. a 3. třídy aktivně naslouchali přednášce a s radostí se zapojovali do besedy.