Facebook

Hodnocení žáků za 2.pololetí šk. roku 2019/2020

Postup při hodnocení výsledků vzdělání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Obecná ustanovení

Na základě vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 v platném znění vydávám dodatek ke směrnici Školní řád. Dodatek mění a doplňuje Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání – příloha 1 Školního řádu ze dne 1. 9. 2019 č. j. 222/2019. 

Hodnocení žáků 

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází z podkladů pro hodnocení získaných: 

a) v druhém pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy, 

b) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020, 

c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl žák pro takové vzdělávání podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy, 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit: 

snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů, samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky, četbu související se zadanými úkoly, portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele), zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku. 

2) Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm „nedostatečný“, 

3) Také nedostatek podkladů k hodnocení za období do 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu ,,nehodnocen”. 

4) Pokud by byl žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle $52 a 53 o opravných zkouškách. K této situaci může dojít jen ve zcela výjimečných a nezpochybnitelných případech. 

5) V případě, že nebude možné žáka hodnotit za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel stanovených ve vyhlášce 211/2020 Sb., pak je nutné stanovit v souladu s $52 odst. 3 školského zákona náhradní termín hodnocení, které se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Předmětem hodnocení v náhradním terminu může být vzdělávací obsah pouze za období do 10. března 2020. Pouze podpůrně potom vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020. Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020 není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu ,,nehodnocen”. 

6) Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením podle $52 odst. 4 školského zákona). 7) V předmětech, ve kterých nebylo realizováno vzdělávání na dálku, budou žáci hodnoceni stejným klasifikačním stupněm jako v I. pololetí.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Jídelníček

COVID 19 – INFO

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

FOTKY