Facebook

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021

Obecné informace

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/21 svou činnost v plném rozsahu.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 
 • Pobyt cizích osob v budově školy bude omezen. Zákonní zástupci nevstupují zbytečně do budovy školy, po skončení vyučování vyzvedávají své dítě před školou.
 • Škola omezí aktivity, při kterých dochází ke koncentraci vyššího počtu osob. 
 • Pedagogičtí pracovníci budou žáky opakovaně poučovat o zásadách osobní a provozní hygieny.

Postup v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale přesto věnuje těmto příznakům zvýšenou pozornost a při jejich zjištění volí níže tento postup:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáky do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen jeho zákonný zástupce – tato skutečnost je neprodleně oznámena zákonnému zástupci, který je informován o bezodkladném vyzvednutí (odchodu) žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou a jsou patrné až v průběhu přítomnosti žáka ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do samostatné místnosti, kde je zajištěn dozor dospělé osoby, tato osoba vždy použije ochranné osobní pomůcky; současně je tato skutečnost neprodleně oznámena zákonnému zástupci, který je informován o bezodkladném vyzvednutí (odchodu) žáka ze školy; 
  • pokud kterýkoliv zaměstnanec školy pojme podezření na výskyt infekčního onemocnění u žáka, je oprávněn mu změřit teplotu (bezkontaktním teploměrem), o situaci informuje třídního učitele, případně vedení školy, případně jiného pedagogického pracovníka, který postupuje podle výše uvedených bodů; přednostně tuto situaci vždy řeší třídní učitel;
  • ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, neprodleně informuje vedení školy, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu covid-19.
 • Žákovi (případně zaměstnanci) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař). 

Postup školy při výskytu onemocnění covid-19 u žáka/ů školy

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distanční. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání (preferuje se, aby zároveň zůstali součástí jedné skupiny). 
 • Pokud je z důvodu karantény či mimořádných opatření zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola této třídě poskytuje vzdělávání výhradně distančně. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. 
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkách žáků (viz dokument Pravidla ZŠ a MŠ Jaroměřice pro distančním vzdělávání). 
 • V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50% žáků konkrétní třídy,  škola nemá povinnost poskytovat distanční vzdělávání. Škola udržuje distanční vzdělávání dotčených žáků alespoň částečně a na základě dobrovolnosti. 
 • Škola na začátku školního roku vyzve zákonné zástupce, aby zvolili, zda se žák bude distančně vzdělávat on-line či formou zasílání papírových materiálů. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Jídelníček

COVID 19 – INFO

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

FOTKY