Facebook

Uvolňování mimořádných opatření ve školství

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základní školy na vzdělávacích aktivitách formou školních skupinÚčast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15. Musí být splněna podmínka, že bude jedno dítě v lavici.

Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.

Do školní skupiny smí rodič poslat jen zdravé dítě. Dítě, které netrpí chronickou chorobou. Současně v domácnosti dítěte nesmí žít nikdo z rizikových skupin (kdo patří do rizikové skupiny je upřesněno na webu Ministerstva zdravotnictví). Toto budou rodiče škole dokládat čestným prohlášením. 

V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

Školní skupiny budou mít dopoledne vzdělávací náplň a odpoledne plynule přejdou do družinového režimu. Složení skupiny se nebude měnit. 

Zájem rodičů o tento způsob vzdělávání se bude zjišťovat cca dva týdny před otevřením školy tj. od 11. května 2020. Rodičům bude zaslán formulář žádosti o zařazení dítěte do školní skupiny. 

Co se týče školní jídelny, její otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin. Budeme se řídit metodikou, kterou do konce dubna vydá MŠMT. 

Podle stavu epidemiologické situace na konci května se zvažuje realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na II. stupni ZŠ, a to ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin. 

Všechny informace budou dle aktuálního stavu postupně upřesňovány. 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Jídelníček

COVID 19 – INFO

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

FOTKY