Facebook

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021


Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 uskuteční 

BEZ ÚČASTI DĚTÍ.

PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ STANOVUJI TERMÍN OD 1. 4. 2020 DO 17. 4. 2020.

Dále se upřednostňuje, pokud je to možné, podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 

Podání žádosti je možné:

1) do datové schránky školy
adresa datové schránky: tb6md2h

2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)
na adresu zastupce@zsjaromerice.cz

3) poštou na adresu:
Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy
Jaroměřice 310
569 44  Jaroměřice

4) osobně v kanceláři školy, a to vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00

Co musí žádost obsahovat: 

1) jméno a příjmení žadatele (v tomto případě dítěte), datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (případně jinou adresu pro doručování), kopii rodného listu

2) označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (ZŠ a MŠ Jaroměřice)

3) podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě zákonného zástupce, který dítě pro podání žádosti zastupuje)

4) dále je škola oprávněná zjišťovat místo trvalého pobytu tohoto zákonného zástupce (popřípadě jinou adresu doručování), e-mail nebo telefonní číslo

5) zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat

Odklad povinné školní docházky:

Podle § 37 odst. 1 školského zákona má zákonný zástupce možnost požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

V současné době jsou poradenská zařízení mimo provoz. Okamžitě po jejich otevření budou prioritně řešit právě vyšetření potřebná k žádosti o odklad povinné školní docházky. K zápisu tedy prosím dodejte žádost o odklad (zatím bez potřebných příloh). Po podání žádosti o odklad ředitel školy přeruší správní řízení do doby dodání potřebného odborného stanoviska. 

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí dítěte nebude zasíláno poštou, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých dětí:

1) na nástěnce školy

2) na webových stránkách školy: www.zsjaromerice.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 27. 4. 2020

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Po zaevidování žádosti bude každému žadateli přiděleno registrační číslo. Toto číslo bude sděleno zákonnému zástupci e-mailem nebo telefonicky.  

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V případě dotazů a nejasností využijte těchto kontaktů:
e-mail: zastupce@zsjaromerice.cz

tel. 605 402 931 – Mgr. Leona Dufková

V Jaroměřicích dne 26. 3. 2020 Mgr. František Václavek ředitel školy


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Jídelníček

COVID 19 – INFO

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

FOTKY